தொலைக்காட்சி!!

Wednesday, October 18, 2017

திரு வேலுப்பிள்ளை கணேஸ் மரண அறிவித்தல்!

அன்னை மடியில் : 24 ஒக்ரோபர் 1945 — இறைவன் அடியில் : 15 ஒக்ரோபர் 2017

Thursday, October 12, 2017

திருமதி குணசிங்கம் பொன்னம்மா மரண அறிவித்தல்!

பிறப்பு : 24 மார்ச் 1932 — இறப்பு : 11 ஒக்ரோபர் 2017

திருமதி ஞானரஞ்சினி பாலராஜா மரண அறிவித்தல்!

பிறப்பு : 10 செப்ரெம்பர் 1957 — இறப்பு : 11 ஒக்ரோபர் 2017

திருமதி மருதநாயகம் செல்வநாயகி மரண அறிவித்தல்!

பிறப்பு : 7 யூன் 1935 — இறப்பு : 11 ஒக்ரோபர் 2017