தொலைக்காட்சி!!

Monday, March 20, 2017

புலிகளின் போராட்டம் தொடர்பில் அரிய வகைப் புகைப்படங்கள்!

புலிகளின் தலைவர் போராட்டம் தொடர்பில் அரிய வகைப் புகைப்படங்கள்

விடுதலைப் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாட்களில் இருந்து புலிகளின் தலைவர் போராட்டம் தொடர்பில் முன்னெடத்த நடவடிக்கை தொடர்பில் கிடைக்கப் பெற்ற அரிய வகைப் புகைப்படங்கள் குறிப்பாக இதில் இந்திய இராணுவ அதிகாரிகள் புலிகளின் தலைவருக்கு அதி உச்ச இராணுவ மரியாதை செலுத்துவது பலரதும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
- See more at: http://www.asrilanka.com/2017/03/19/41826#sthash.7hGEfh2u.dpuf

No comments:

Post a Comment