தொலைக்காட்சி!!

Monday, February 27, 2017

லக்சனா சற்குணசீலன் (யா/யூனியன் கல்லூரி பழைய மாணவி (வணிகத்துறை) மரண அறிவித்தல்!


லக்சனா.சற்குணசீலன் (யா/யூனியன் கல்லூரி பழைய மாணவி (வணிகத்துறை)26.02.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமாகிவிட்டார்.

No comments:

Post a Comment