தொலைக்காட்சி!!

Wednesday, October 12, 2016

திரு வேலாயுதபிள்ளை ஜெயபாலன் (ஜெயம்) மரண அறிவித்தல் !!

மலர்வு : 6 பெப்ரவரி 1956 — உதிர்வு : 9 ஒக்ரோபர் 2016

திருமதி கிருபாகரன் நேசகுமாரி (நேசம், சின்னண்ணா) மரண அறிவித்தல் !

மலர்வு : 3 டிசெம்பர் 1964 — உதிர்வு : 9 ஒக்ரோபர் 2016

Tuesday, October 11, 2016

திருமதி விஜயலஷ்சுமி சிவானந்தன் மரண அறிவித்தல்!

மண்ணில் : 31 மே 1939 — விண்ணில் : 10 ஒக்ரோபர் 2016

Friday, October 7, 2016

திரு தவராஜலிங்கம் தவசீலன்(யாழ்/இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர்) மரண அறிவித்தல்!

அன்னை மடியில் : 29 யூலை 1970 — ஆண்டவன் அடியில் : 5 ஒக்ரோபர் 2016