தொலைக்காட்சி!!

Sunday, November 29, 2015

திரு சின்னத்தம்பி நாகராசா மரண அறிவித்தல்!


 (கலாபூசணம், சிற்பஸ்தாபன ஸ்தாபகர், சிற்பாச்சாரியார், தவில், மிருதங்கம், பேரி வாத்திய தயாரிப்பாளர்) பிறப்பு : 1 டிசெம்பர் 1932 — இறப்பு : 27 நவம்பர் 2015

Saturday, November 28, 2015

திருமதி நடராசா கனகம்மா மரண அறிவித்தல்!

அன்னை மடியில் : 24 ஏப்ரல் 1931 — ஆண்டவன் அடியில் : 27 நவம்பர் 2015

Thursday, November 26, 2015

திருமதி பரமேஸ்வரி அன்னலிங்கம் (திரவியம்) மரண அறிவித்தல்!

     
                             பிறப்பு : 25 டிசெம்பர் 1935 — இறப்பு : 26 நவம்பர் 2015

திரு இராசையா இந்திரலிங்கம் மரண அறிவித்தல்

 பிறப்பு : 29 மே 1965 — இறப்பு : 25 நவம்பர் 2015