தொலைக்காட்சி!!

Thursday, August 6, 2015

தற்காலிக நிறுத்தம்!

நேரம் போதாமையாலும் செய்திகளின் உண்மைத்தன்மையை ஆராய முடியாமையாலும் தமிழன் நேர்மையில் சந்தேகம் உள்ளதாலும் தற்காலிகமாக இப்பக்கத்தில் புதிய தகவல்கள் போடப்படாது என்று வருத்தத்துடன் அறியத் தருகின்றேன்!


இதுவரை வசித்தவர்களுக்கு நன்றிகள்!

No comments:

Post a Comment