தொலைக்காட்சி!!

Friday, January 3, 2014

திரு கபிரியேல் யோசப் ஞானராஜா மரண அறிவித்தல்!!

                                              திரு கபிரியேல் யோசப் ஞானராஜா

                          மலர்வு : 5 சனவரி 1965 — உதிர்வு : 28 டிசெம்பர் 2013

திரு செல்லத்துரை பொன்னுத்துரை மரண அறிவித்தல் !!


திரு ராஜ்குமார் சண்முகராஜா மரண அறிவித்தல் !!

                                                               திரு ராஜ்குமார் சண்முகராஜா

                              பிறப்பு : 3 டிசெம்பர் 1958 — இறப்பு : 2 சனவரி 2014