தொலைக்காட்சி!!

Wednesday, February 6, 2013

திரு வல்லிபுரம் நித்தியசிங்கம்(நித்தி)மரண அறிவித்தல்

திரு வல்லிபுரம் நித்தியசிங்கம்
(நித்தி)

மலர்வு : 7 யூலை 1929 — உதிர்வு : 4 பெப்ரவரி 2013

திரு பொன்னம்பலம் சுப்பிரமணியம் (KPS)மரண அறிவித்தல்!திரு பொன்னம்பலம் சுப்பிரமணியம் (KPS)

பிறப்பு : 20 ஒக்ரோபர் 1941 — இறப்பு : 5 பெப்ரவரி 2013

Sunday, February 3, 2013

அரசியலில் தேரர்கள் ஈடுபடுவதை பௌத்த மதம் தடை செய்துள்ளது: புத்தரக்கித்த தேரர்


அலஸ்டர் பேர்டுக்கு சொக்கையில் அறைந்த தமிழ் மக்கள் !
களனி விஹாரையொன்றின் பீடாதிபதி பெண் மீது வல்லுறவு !


இலங்கையில் பெய்த சிவப்பு மழை, வேற்றுக்கிரகவாசிகள் வாழ்வதற்கான ஆதாரம்: நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு


திரு தேவராஜன் சம்பந்தன் மரண அறிவித்தல்!!

                           திரு தேவராஜன் சம்பந்தன்
                                                                             (ராஜன்)


                               பிறப்பு : 5 யூலை 1962 — இறப்பு : 1 பெப்ரவரி 2013