தொலைக்காட்சி!!

Tuesday, October 23, 2012

இதுதானாம் நாட்டுப்பற்று,முட்டாள்த்தனமான மனிதன் தலையங்கம்!


சொல்லிக்கொடுத்து கருத்தறியாது ஒப்புவிப்பது நாட்டுப்பற்று என்று சொல்லிக்கொடுத்தவனை முதலில் போடணும்,அப்போதுதான் அறிவிலிகள் ஒழிவார்கள்!!